Telomer nedir?

Kasım 3, 2015
Viewed 2873 Times 0 Comments

DNA’nın ucunda yer alan ve DNA’daki genetik bilgiyi koruyan parçacıklardır. Hücrede 23 çift kromozom bulunur ve herbirinin ucunda telomer yer alır. Hücrede 92 adet telomer bulunur. Hücrenin her bölünmesinde telomerler kısalır. En kısa telomer hücrenin kaderini belirler. Kritik düzeyde kısalmış olan bir telomer hücrenin ölmesine (apoptozis) veya çalışmaz hale (senesens) gelmesine neden olur. Telomerin kısalmış olması ayrıca hücrede kansere neden olabilecek mutasyonlara dönüşmesine olanak sağlayabilir.

Was this answer helpful ? Yes (10) / No (2)