S.S.S

 • 1. Sıkça Sorulan Sorular
Expand All | Collapse All
 • 1. Telomer nedir?
   

  DNA'nın ucunda yer alan ve DNA'daki genetik bilgiyi koruyan parçacıklardır. Hücrede 23 çift kromozom bulunur ve herbirinin ucunda telomer yer alır. Hücrede 92 adet telomer bulunur. Hücrenin her bölünmesinde telomerler kısalır. En kısa telomer hücrenin kaderini belirler. Kritik düzeyde kısalmış olan bir telomer hücrenin ölmesine (apoptozis) veya çalışmaz hale (senesens) gelmesine neden olur. Telomerin kısalmış olması ayrıca hücrede kansere neden olabilecek mutasyonlara dönüşmesine olanak sağlayabilir.

  Was this answer helpful ? Yes(10) / No(2)
  Viewed 2873 Times
 • 2. Telomeraz nedir?
   

  DNA'da üretilme bilgisi olan ancak reseptörleri kapalı olduğu için somatik hücrelerde üretilemeyen bir enzimdir. Telomerlerin kısalmasını engellediği gibi ayrıca uzamasına da yardımcıdır. Üreme hücrelerinde ve kök hücrelerde hiç kısalmayan telomerlerin sebebi sürekli olarak üretilen telomeraz enzimidir.

  Was this answer helpful ? Yes(22) / No(2)
  Viewed 50487 Times No Comments
 • 3. Telomeraz aktivasyonu nedir?
   

  Somatik hücrelerde de telomerazın yeniden aktive edilmesi mümkündür. Bu işleme telomeraz aktivasyonu ve buna yapan moleküllere ise telomeraz aktivatörü adı verilir.

  Was this answer helpful ? Yes(6) / No(2)
  Viewed 4816 Times No Comments
 • 4. Telomerazın yaşlı hücrelerde etkisi nasıl olmaktadır?
   

  Farelerde ve ayrıca insan hücrelerinde yapılan laboratuvar deneylerinde yaşlı farelere ve insan hücrelerine telomeraz aktivatörü verildiğinde yeniden gençleştikleri ve eski performanslarına ve sağlıklarına geri dönüdükleri saptanmıştır. Konu hakkındaki bilimsel çalışmaları sitemizin ilgili bölümünde bulabilirsiniz.

  Was this answer helpful ? Yes(5) / No(2)
  Viewed 3201 Times No Comments