Telomerler ve Yaşlanma Hastalıkları

Yapılan klinik çalışmalarda yaşa bağlı hastalıkların telomer uzunluğu ile yakından bağlantılı olduğu saptanmıştır. Alttaki başlıklar altında bir çok önemli hastalığı ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca syukarıda Sağlık Profesyonelleri için hazırlanmış bölümde hastalıklara göre düzenlenmiş yaklaşık 350 klinik çalışma bulabilirsiniz.

telomer hastalıkları

 

Kardiyovasküler Hastalıklar
Kısa lökosit telomelerine (LTL) sahip bireylerde koroner arter lezyonların görülme oranı fazladır. Ayrıca
başta akut miyokardial enfarktüs olmak üzere birçok kardiyovasküler hastalık ile bu hastalıkların sebep
olduğu ölüm oranları yüksektir. Telomer uzunluğu nabız basıncı ile ters orantılıdır. Ortalama uzunluktan
daha kısa olan lökosit telomerleri miyokardial enfarktüse yakalanma riskini 3 kat artırır.
Oksidatif Stres
Oksidatif stres ve enflamasyonlar yaşa bağlı telomer kısalmasını hızlandırır. Bu da yıpranmış telomerlerin
birikmiş oksidatif stres ve enflamasyon “biyomarker”ı olduğu hipotezini doğurur.
Depresyon ve Stres
Kısa telomerler ile depresyon ve stres arasında bir korelasyon olduğu bilinmektedir. Bu sebeple telomerleri
uzun tutabilmek için stres seviyesi kontrol altına alınmalıdır.

Onkoloji
Kısa telomerlerin ve genetik instabilitenin malin transformasyona neden olduğu bilinmektedir. Bu da kısa
telomerlere sahip bireylerde farklı türde kanserlerin gelişme riskini artırır. Telomer uzunluğu ve telomeraz
aktivitesi kanser oluşumu ve gelişiminde rol oynar.

Nöroloji
Kısa telomerler duygu ve davranış bozuklukları, bipolar bozukluklar, depresyon, Alzheimer hastalığı ve
demans gibi rahatsızlıklarla ilgilidir.
İnfertilite
Telomer uzunluğu, in vitro fertilizasyon (IVF- tüp bebek) sonrası embriyo elde etme olasılığı hakkında ön
tahmin verir. Anne ve babadaki kısa telomerler anöploidi riskini artırır.

Sağlıklı Yaşam Tarzı
Fiziksel aktiviteler bireylerin stres düzeyini kontrol altına aldığı için telomer uzunluğu ve stres arasındaki
ilişkide önemlidir. Fiziksel aktiviteler uzun telomerlerle ilişkilendirilmiştir.